สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอนามัย จำกัด

ตึกกรมอนามัย อาคาร 6 ชั้น 4 เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000

ประกาศ

News Release

รับสมัครสมาชิกกสธท. ล้านที่ 2 ประจำเดือนเม.ย.66

วาระปกติ อายุ 20 -59 ปี

News Release

รับสมัครสมาชิกกสธท.ล้านที่ 3 ประจำเดือนเม.ย.66

รับอายุ 20 - 65 ปี

News Release

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ ฉบับที่ 1/2566

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ ชำระแล้วไม่น้อยกว่า3งวด สามารถกู้ใหม่ได้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566


ประชาสัมพันธ์

News Release

ประชาสัมพันธ์โครงการเงินออม ประเภทออมทรัพย์พิเศษ

ดอกเบี้ย 2.60 - 2.70% รับฝากตั้งแต่ 3 พฤษภาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566

News Release

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่างๆของสหกรณ์

รายละเอียดเงินฝากต่างๆ

News Release

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ (ฉบับที่2) ปี2566

-ขอให้ยกเลิกข้อ 10 . .....


ภาพกิจกรรม

ActivityPhoto

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

ภาพบรรยากาศในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี2566

ActivityPhoto

ภาพกิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญประจำ 2565

ประธานและรองประธาน ขึ้นบรรยาย

ActivityPhoto

ร่วมกิจกรรมการบำเพ็ญปรโยชน์เพื่อสังคม

นำสิ่งของ เครื่องเวชภัณฑ์ต่างๆ นำมาบริจาคให้กับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี

ActivityPhoto

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอนามัย จำกัด สืบสานประเพณีสงกรานต์

สรงน้ำพระขอพร รดนำขอพร นายสมชาย ตู้แก้ว ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอนามัย จำกัด เพื่อเป็นสิริมงคลปีใหม่ไทย


วีดีโอสหกรณ์


Onepage สหกรณ์

Onepage สหกรณ์
Onepage สหกรณ์

รายงานประจำปี

Onepage สหกรณ์
Onepage สหกรณ์
Onepage สหกรณ์

วารสารสหกรณ์

วารสารสหกรณ์
วารสารสหกรณ์
วารสารสหกรณ์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

FaceBook สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอนามัย จำกัด
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

ประธานกรรมการสหกรณ์

นายสมชาย ตู้แก้ว

ประธานกรรมการดำเนินการ

ผู้จัดการ

นางสาววิชุดา สมัยนิยม

กรรมการและผู้จัดการ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ดอกเบี้ยเงินฝาก ปี 2565

สถิติเว็บ

Today's Visits:
17
Last 30 Days Visits:
4,284
Last 365 Days Visits:
48,011
Total Visits:
48,011