สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอนามัย จำกัด

ตึกกรมอนามัย อาคาร 6 ชั้น 4 เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000

สมาคมฌปนกิจ

PhotoDisplay

มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย(สสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคมสสธท. อนุมัติวงเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาทหรือผู้รับเงินสงเคราะห์ ของนายดำรง ฉั่วภักดี เป็นจำนวนเงิน 1,002,992.28 บาท โดยมี นายสมชาย ตู้แก้ว ประธานกกรมการศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอนามัย จำกัด นายวิทยา ประเทศ กรรมการและเหรัญญิกสสธท. พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ เป็นผู้มอบป้ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว

PhotoDisplay

มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย(สสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคมสสธท. อนุมัติวงเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาทหรือผู้รับเงินสงเคราะห์ ของนายธีรภัทร ฉ่ำแสง เป็นจำนวนเงิน 1,002,452.32 บาท โดยมีคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการเป็นผู้มอบป้ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว

PhotoDisplay

ตาย จ่าย ครบ ตั้งแต่ 1ล้าน 2 ล้าน ถึง 3 ล้าน สสธท.จ่ายจริง ณ รพ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี นะจะบอกให้