สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอนามัย จำกัด

ตึกกรมอนามัย อาคาร 6 ชั้น 4 เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000

ภาพกิจกรรม

ActivityPhoto

สืบสานประเพณีสงกรานต์สหกรณ์ 2567

สรงน้ำพระพุทธรูป ขอพรทันตแพทย์สุธา เจียรมณีโชติชัย ประธานกรรมการดำเนินการ และนายธวัชชัย บุญเกิด กรรมการและผู้จัดการ เพื่อความเป็นสิริมงคลในปีใหม่ไทย ปี 2567

ActivityPhoto

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567

ภาพบรรยากาศประชุมใหญ่ 15 ก.พ. 2567

ActivityPhoto

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

ภาพบรรยากาศในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี2566

ActivityPhoto

ภาพกิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญประจำ 2565

ประธานและรองประธาน ขึ้นบรรยาย

ActivityPhoto

ร่วมกิจกรรมการบำเพ็ญปรโยชน์เพื่อสังคม

นำสิ่งของ เครื่องเวชภัณฑ์ต่างๆ นำมาบริจาคให้กับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี

ActivityPhoto

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอนามัย จำกัด สืบสานประเพณีสงกรานต์

สรงน้ำพระขอพร รดนำขอพร นายสมชาย ตู้แก้ว ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอนามัย จำกัด เพื่อเป็นสิริมงคลปีใหม่ไทย